ÁSZF.
Hatályos: 2023.01.15.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webbystep Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a webbystep.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A weboldal és a Webbystep Kft. bármely más média formája, amely kapcsolódik, összekapcsolt vagy valamilyen formában kapcsolódik hozzá, a jelen feltételek és kötelezettségek minden részének elfogadásának és betartásának elmulasztása következtében az Ügyfél a weboldal és a weboldalon szereplő szolgáltatás használatának tilalmát eredményezi. Ezután az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződés megszűnik, kivéve, ha az Ügyfelet kötelezettsége, a Webbystep Kft. által nyújtott szolgáltatásokért járó fizetési kötelezettség terheli, ezesetben a kötelezettség teljesítése továbbra is fennáll.

1. Szellemi Tulajdonjogok

Ha másképp nem jelezzük, a weboldal, a forráskódok, adatbázisok, funkcionalitás, szoftverek, weboldal-tervek, hangok, videók, szövegek, fényképek és grafikák bármilyen természetben és formátumban (a továbbiakban együtt vagy egyenként a „Tartalom”) és a rajta található védjegyek és logók (a „Jelek”) a Webbystep Kft. tulajdonát képezik. Ezek a jogok szerzői jogokkal és védjegyjogokkal védettek, valamint a nemzetközi egyezmények érvényes szellemi tulajdonjogára vonatkozó törvények és rendeletek védelme alatt állnak. A Tartalom és a Jelek "Azonosan" biztosítottak információs és személyes felhasználásra. A Weboldal és a Tartalom semmilyen része, különös tekintettel a Webbystep Kft. kifejezett előzetes írásos engedélye nélkül, nem másolható, reprodukálható, összevonható, újraközölhető, feltölthető, közzétehető, kódolható, lefordítható, továbbítható, terjeszthető, eladható, licencelhető vagy egyéb módon nem használható fel semmilyen kereskedelmi célra. A Webbystep Kft. fenntartja minden jogát a Weboldalban, a Tartalomban és a Jelekben.

2. Anyagok tulajdonjoga

A Webbystep Kft. tulajdonában lévő delegált feladatok ellenére, a 4. bekezdésben ("Ügyfél visszajelzés") leírtak alapján, minden az Ügyfél nevében létrehozott tervezési és eredeti forrásfájl ("Feladat") az Ügyfél tulajdonát képezi, és az Ügyfél lesz minden Feladat kizárólagos tulajdonosa. Abban az esetben, ha bármely jogszabály értelmében a Webbystep Kft-nek lenne a Feladat, akár egészében, akár részben, az Ügyfél helyett a tulajdonosa, a Webbystep Kft. visszavonhatatlanul és átruházza teljes érdekeltségét a Feladat elvégzésére vonatkozóan az Ügyfél részére, korlátozás nélkül. Az Ügyfél vállalja, hogy az általa a Webbystep Kft. részére nyújtott bármilyen anyag, mint például a tervezési folyamat során a feladat elvégzéséhez szükséges anyagok, az Ügyfél tulajdonát képezik, és nem sértik meg vagy nem veszik el bármilyen harmadik fél jogait, ideértve, de nem kizárólagosan az összes szellemi tulajdonjogot. A Webbystep Kft. mindig fenntartja a jogot, hogy nyilvánosan megossza az Ügyfél által kért feladatot referenciaként (közösségi média, weboldal stb.), hacsak erről a dokumentum 18. szakaszában másképp nem egyeztették meg.

3. Harmadik féltől származó betűtípusok

Amennyiben bármely Feladat tartalmaz olyan betűtípusokat, amelyek nem a Webbystep Kft. tulajdonában vannak, és amelyekhez kereskedelmi licenc szükséges annak érdekében, hogy az Ügyfél törvényesen reprodukálhassa, terjeszthesse vagy nyilvánosan bemutathassa a Feladatot, a Webbystep Kft. írásban tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy egy vagy több Harmadik Féltől származó Betűtípus be lett építve a Feladatba, és hogy az Ügyfélnek meg kell vásárolnia egy vagy több licencet a Harmadik Féltől származó Betűtípus(ok)hoz a megfelelő jogtulajdonostól(ok)tól annak érdekében, hogy törvényesen reprodukálhassa, terjeszthesse vagy nyilvánosan bemutathassa a Feladatot. Az említett értesítés az Ügyfél számára elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy azonosítani tudja, mely licenc(ek) szükségesek, és kivel kell felvennie a kapcsolatot a licenc(ek) megvásárlásához. Amennyiben a Webbystep Kft. tájékoztatta az Ügyfelet a fent leírtak szerint a Harmadik Fél Betűtípusok beépítéséről, az Ügyfél teljes felelősséget vállal minden következményért, amely abból ered, ha az Ügyfél nem vásárol meg egy vagy több licencet a Feladathoz.

4. Felhasználók Nyilatkozatai

A Weboldal használatával az Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy jogi képességgel rendelkezik és egyetért a jelen Használati Feltételek betartásával; az Ügyfél nem kiskorú; az Ügyfél nem fér hozzá a Weboldalhoz automatizált vagy nem emberi eszközökkel; az Ügyfél nem használja a Weboldalt törvénytelen vagy jogosulatlan célra; az Ügyfél a Weboldal használata során nem sérti meg a jogszabályokat és rendeleteket.

5. Tilalmazott tevékenységek

Az Ügyfél nem férhet hozzá a Weboldalhoz és nem használhatja azt más célra, mint amire a Weboldal a szolgáltatás biztosítása érdekében az Ügyfél rendelkezésére áll. A Weboldalt nem szabad használni semmilyen kereskedelmi törekvéshez, kivéve azokat, amelyek kapcsolódnak a Webbystep Kft. által az Ügyfél nevében végzett munkához. Továbbá, az Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik az alábbiaktól:

 • Törvénytelen weboldal használat
 • Adatok vagy tartalom letöltése adatbázis vagy könyvtár létrehozásához vagy összeállításához
 • Biztonsággal kapcsolatos funkciók kijátszása, letiltása vagy egyéb módon való akadályozása a Weboldalon
 • Engedély nélküli keretbe foglalás vagy kapcsolódás a Weboldalhoz
 • A Webbystep Kft. vagy más felhasználók megtévesztése vagy félrevezetése
 • Beavatkozás, zavarás vagy túlzott terhelés okozása a Weboldalon vagy a Webbystep Kft. hálózatán, szerverein
 • A Weboldal használata a Webbystep Kft. - vel versenyben álló tevékenységek folytatására
 • A Weboldalot alkotó szoftverek bármely részének kibogozása, dekompilálása, szétszerelése vagy visszafordítása
 • A Weboldalon való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására szolgáló intézkedések megkerülése
 • A Webbystep Kft. alkalmazottainak, független vállalkozóinak vagy a Weboldalon keresztül szolgáltatásokat nyújtó ügynököknek zaklatása, bosszantása, megfélemlítése vagy fenyegetése
 • A Tartalom szerzői jogi vagy egyéb jogi értesítésének törlése
 • A Weboldal szoftverének másolása vagy adaptálása
 • Vírusokat, trójaiakat vagy más anyagokat, beleértve azokat, amelyek zavarják bármely fél Weboldal használatát, vagy módosítják, károsítják, zavarják, megváltoztatják vagy befolyásolják a Weboldal használatát, funkcióit, működését vagy karbantartását, feltöltése vagy továbbítása vagy próbálkozás ilyen cselekedetre
 • Olyan anyagok feltöltése vagy továbbítása, vagy próbálkozás ilyen cselekedetre, amelyek passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működnek
 • A Webbystep Kft. megbélyegzése, befeketítése vagy más módon károsítása
 • A Weboldal használata olyan módon, amely ellentétes az alkalmazandó törvényekkel, szabályokkal vagy rendeletekkel.

6. Ügyfél visszajelzései

Az Ügyfél elismeri és egyetért azzal, hogy bármilyen kérdés, megjegyzés, javaslat vagy egyéb visszajelzés (együttesen "Visszajelzés") a Webbystep Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, és a Webbystep Kft.-nek nincs kötelezettsége a Visszajelzés bizalmasan kezelésére vagy a Visszajelzés bizalmas kezeléséhez szükséges lépések megtételére. A Webbystep Kft. kizárólagos tulajdonosa lesz minden olyan jognak, amely a Visszajelzéssel kapcsolatos, kivéve azokat az eseteket, amikor a 2. paragrafus ("Anyagok tulajdonjoga") szerint az Ügyfélnek jogokat adnak, és a Webbystep Kft. kizárólagos és korlátozás nélküli mérlegelése alapján felhasználhatja és terjesztheti a Visszajelzést bármilyen törvényes célra, engedély, elismerés vagy kompenzáció nélkül az Ügyfél felé. Az Ügyfél egyetért abban, hogy jogában áll kifejezni és benyújtani a Visszajelzést, és itt és a jövőben is lemond minden igényről és jogorvoslatról a Webbystep Kft-vel szemben a Visszajelzés felhasználása miatt a jelen szerződési feltételek szerint és a Webbystep Kft. kizárólagos mérlegelése alapján.

7. Menedzsment és Felügyelet

A Webbystep Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a Weboldalt a jelen Használati Feltételek megsértésének tekintetében, és megfelelő jogi lépéseket tegyen a Használati Feltételek vagy bármely alkalmazandó jogszabály, törvény vagy rendelet megsértésére válaszul. A Webbystep Kft. továbbá fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza vagy megtagadja a Weboldalhoz való hozzáférést, vagy megtiltja az Ügyfél számára Weboldal használatát. Ezen döntés kizárólag a Webbystep Kft. kizárólagos mérlegelése szerint történik, értesítés vagy felelősségvállalás nélkül az Ügyfél felé. A Weboldal kezelésével kapcsolatos minden döntés kizárólag a Webbystep Kft. mérlegelése szerint történik, és azok a Webbystep Kft.  jogait és vagyonát védik.

8. Adatvédelmi irányelvek

A Weboldal használatával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy kötelező érvényű legyen az Adatvédelmi irányelv és annak kifejezetten megállapított, itt elfogadott és beépített feltételei szerint. A Weboldal Magyarországon található. A Weboldalhoz való hozzáférés az EU-ból, Ázsiából vagy más világrészről olyan jogszabályok, törvények vagy rendeletek alkalmazhatóságát eredményezheti, amelyek eltérnek a Magyar jogszabályoktól a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. Az Ügyfél által történő további használata a weboldalunknak és az adatok átvitele Magyarországra kifejezett beleegyezést jelent az Ügyfél részéről az adatok átviteléhez és feldolgozásához. A Webbystep Kft. nem tudatosan fogad el vagy keres személyes információkat 18 év alatti személyektől. Amennyiben a Webbystep Kft. tudomására jut, hogy egy 18 év alatti személy szülői beleegyezés nélkül személyazonosítható információkat nyújtott a Webbystep Kft. számára, a Webbystep Kft. haladéktalanul törli az adott információt.

9. Visszatérítés és Pénzvisszafizetés

A Webbystep Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a pénzvisszatérítést saját mérlegelése alapján, értesítés vagy felelősségvállalás nélkül az Ügyfél felé. A pénzvisszatérítési kérelmek eseti alapon kerülnek értékelésre. Amennyiben az Ügyfél a használat első hónapjában kéri a pénzvisszatérítést, a Webbystep Kft. által készített anyagok a Webbystep Kft. tulajdonát képezik, és az Ügyfél számára mindenféle felhasználásuk tilos.

Amennyiben a pénzvisszatérítés megfelelőnek ítélhető, a fennmaradó elszámolható időszakra 25% költséget vonunk le.

A Webbystep Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyen az Ügyféllel szemben ezen bekezdés megsértése esetén.

10. Módosítások

A Webbystep Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból, kizárólagos mérlegelése alapján megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa bármelyiket vagy bármilyen tartalmat a Weboldalon. A Webbystep Kft. fenntartja magának a jogot, hogy értesítés vagy felelősségvállalás nélkül módosítsa vagy megszüntesse a Weboldal egészét vagy annak részeit.

11. Kapcsolat megszakadása

A Webbystep Kft. nem garantálja vagy vállalja a felelősséget a Weboldal folyamatos rendelkezésre állása és hozzáférhetősége tekintetében. Hardver-, szoftver- vagy egyéb problémák előfordulása miatt megszakadások, késések vagy hibák léphetnek fel, amelyek a Webbystep Kft. ellenőrzésén kívül állnak. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Webbystep Kft. nem felelős az Ügyfél számára azért, ha az Ügyfél nem képes a Weboldalhoz való hozzáférésre vagy annak használatára kapcsolat megszakadása vagy szolgáltatás hibája miatt okozott bármilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért.

12. Felelősség kizárása

A Weboldal az "ahogy van", "ahogy elérhető" alapon kerül biztosításra. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások használata kizárólag az Ügyfél saját kockázatára történik. A Webbystep Kft. minden felelősséget kizár a Weboldal és annak használata kapcsán, ideértve a kereskedelmi minőségre, adott célra való alkalmasságra és jogok megsértésére vonatkozó elrejtett jótállásokat. A Webbystep Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal vagy az ahhoz kapcsolódó tartalom pontosságáért vagy teljességéért, valamint semmilyen, a Weboldalra hivatkozott webhely vagy tartalom tartalmáért, és a Webbystep Kft. semmilyen felelősséget nem vállal semmilyen tartalom és anyag hibáiért, tévedéseiért vagy pontatlanságaiért, személyi sérülésért vagy vagyonkárosodásért, bármilyen természetű okból, bármely jogtalan hozzáférésért vagy Webbystep Kft. biztonságos szervereinek és/vagy benne tárolt személyes vagy pénzügyi információk jogosulatlan felhasználásáért, a weboldalhoz való kapcsolódás vagy az abból történő átvitel megszakadásáért, bármely harmadik fél által a Weboldalra továbbított vagy általa továbbított hibákért, vírusokért, trójaiakért vagy ehhez hasonlókért, valamint semmilyen felelősséget nem vállal tartalom és anyagok hiányosságaiért vagy mulasztásaiért, illetve semmilyen tartalom használatából eredő károkért. A Webbystep Kft. nem garantálja, nem támogatja, nem vállal felelősséget és nem feltételez kötelezettséget semmilyen termék vagy szolgáltatás reklámozásáért vagy kínálásáért, legyen az a Weboldalon, egy hivatkozott weboldalon vagy bármely hirdetésben szereplő weboldalon vagy mobilalkalmazáson.

13. Felelősség korlátozása és kártérítési kötelezettség

A Webbystep Kft. és annak igazgatói, alkalmazottai, tagjai, független vállalkozói vagy ügynökei semmilyen felelősséget nem vállalnak az Ügyfél vagy bármely harmadik fél irányában az Ügyfél által a Weboldal használata során keletkezett közvetlen, közvetett, következményes, véletlen, különleges vagy büntetőjogi károkért, ideértve a kiesett nyereséget, kiesett bevételt, adatvesztést, ügyvédi költségeket, bírósági költségeket, bírságokat, elkobzásokat vagy egyéb károkat vagy veszteségeket.

Az Ügyfél vállalja, hogy védi, kártalanítja és mentesíti a Webbystep Kft.-t, valamint annak leányvállalatait, közvetlen vagy közvetett kapcsolattal rendelkező vállalatait, valamint minden illetékes tisztviselőt, tagot, ügynököt, partnerét, alkalmazottját és független vállalkozóját a bármely harmadik fél által kezdeményezett veszteség, kár, felelősség, követelés vagy igény, ideértve az elfogadható ügyvédi költségeket és költségeket, amelyek a következő okokból vagy azokkal kapcsolatosan merülnek fel: (1) a Weboldal használata; (2) a jelen Felhasználási feltételek megsértése; (3) az Ügyfél által vállalt képviseletekre és jótállásokra vonatkozó megszegés; (4) az Ügyfél által bármely harmadik fél jogainak megsértése, ideértve, de nem kizárólagosan az iparjogvédelmi jogokat. A fentiekből függetlenül a Webbystep Kft. fenntartja a jogot, hogy Ügyfél költségén átvegye a védelem és az ilyen követelések elhárításával kapcsolatos irányítást. Az Ügyfél vállalja, hogy együttműködik az ilyen követelések védelmében.

14. Felhasználói adatok

Az Ügyfél kizárólag felelős az összes adatért, amely bármely tevékenységhez kapcsolódik, és amelyet az Ügyfél a Weboldal használatával végez. A Webbystep Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél számára az ilyen adatok bármilyen veszteségéért vagy sérüléséért, és az Ügyfél kifejezetten lemond minden jogról, hogy Webbystep Kft-vel szemben jogi lépéseket tegyen az ilyen veszteség vagy sérülés miatt.

15. Elektronikus kommunikáció, tranzakciók és aláírások

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus kommunikációkat fogadjon a Webbystep Kft.-től, és az Ügyfél elfogadja, hogy minden megállapodás, értesítés, tájékoztatás és más kommunikáció, amelyet e-mailben vagy a Weboldalon keresztül küldtek, megfelel azoknak a jogi követelményeknek, hogy az ilyen kommunikáció írásban történjen. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul az elektronikus aláírások, szerződések, megrendelések és más dokumentumok használatához, valamint az értesítések, irányelvek és tranzakciókra vonatkozó nyilvántartások elektronikus úton történő kézbesítéséhez, amelyeket a Webbystep Kft. vagy a Weboldal révén kezdeményeznek vagy teljesítenek. Az Ügyfél ezen túlmenően lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amelyet bármely joghatóságban az eredeti aláírás vagy a nem elektronikus dokumentumok megtartása és kézbesítése, valamint a fizetések vagy hitelnyújtás más, nem elektronikus módon történő eszközökkel történő igénylése vagy megadása vonatkozásában előírnak.

16. Referencia munkák bemutatása

A Webbystep Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a tervezési munkákat megossza digitális csatornáin, ideértve a közösségi médiát, a weboldalt stb., hacsak másképp nem lett megállapodva. Az Ügyfél fenntartja magának a jogot arra, hogy Nem Hozzáférhető Megállapodást kössön a Webbystep Kft.-vel, amely esetben a Webbystep Kft. jogát érvényteleníti a kliens munkájának nyilvános megosztására vagy megvitatására.

17. Partnerprogram

A jutalékok nyomon követése és kifizetése a harmadik fél partnerünkön, a Rewardful.com-on keresztül történik.

18. Egyéb rendelkezések

Ezek a Felhasználási Feltételek és az azzal kapcsolatos, a Webhelyen vagy a Webhellyel kapcsolatban közzétett bármely irányelv teljes körű megállapodást és megértést jelentenek a Ügyfél és a Webbystep Kft. között. A Webbystep Kft. jogainak vagy rendelkezéseinek be nem tartása nem jelenti az ilyen jog vagy rendelkezés elengedését. Ha bármely rendelkezés vagy része ezeknek a Felhasználási Feltételeknek jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezést kivágják ezekből a Felhasználási Feltételekből, de ez nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét vagy végrehajthatóságát. Semmi a Felhasználási Feltételekben, az Adatvédelmi Irányelvekben vagy a Webhelyen nem értelmezhető úgy, hogy közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynökségi kapcsolat jön létre a Ügyfél és a Webbystep Kft. között.

19. Elérhetőség

Bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Webhellyel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba a Webbystep Kft-vel az alábbi elérhetőségen: hello@webbystep.hu

20. A szolgáltatás használata

20.1 A Szolgáltatásokat használhatod azon projektekhez és feladatokhoz, amelyekre feliratkoztál az Webbystep előfizetési csomagban. Bár korlátlan feladatot szervezhetsz ki nekünk, a gyorsaság sok tényezőtől függ, különösen a feladatok mennyiségétől és bonyolultságától. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy együttműködjünk veled és figyelembe vegyük az elsőbbségi feladatokat és a határidőket, de javasoljuk, hogy ne használd a Szolgáltatásainkat időérzékeny projektekhez.

20.2 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a hibákat. Azonban a kreatív tervezés természetéből adódóan nem tudjuk garantálni, hogy az összes kézbesített fájl 100% hibamentes lesz. Amikor átadunk neked egy fájlt, elfogadod, hogy átnézed és ellenőrzöd az összes fájlt a hibák vagy hiányok tekintetében, és értesítesz minket, ha változtatásokra vagy korrekciókra van szükség, mielőbb, legfeljebb a kézbesítéstől számított hét (7) napon belül. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy sürgős szerkesztéseket végezzünk a hibák kijavítására, amelyekről ebben az időszakban értesítesz minket. Ha az említett időszak után jelzed bármilyen hibát, nem vagyunk kötelesek, de szándékunkban áll veled együttműködni a korrekciók elvégzéséért.

20.3 A saját adataidat, információidat vagy anyagaidat, amelyeket nekünk biztosítasz a Szolgáltatások használatához ("Ügyfél tartalom"), te tulajdonolod és/vagy irányítod. Azzal, hogy Ügyfél tartalmat küldesz nekünk, képviseled, hogy te vagy az Ügyfél tartalom tulajdonosa és/vagy rendelkezel a szükséges jogokkal, engedélyekkel és felhatalmazással annak terjesztéséhez. Egy világszerte érvényes, díjmentes, nem kizárólagos licencet adsz nekünk az Ügyfél tartalomhoz való hozzáférésre és annak felhasználására a Szolgáltatások nyújtása céljából.

20.4 Te vagy, és leszel az egyetlen és kizárólagos tulajdonosa minden jogának, címének és érdekének a teljesített munkákban, ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is. Megállapodunk abban, hogy minden olyan teljesített munkára vonatkozóan, amely "munka alkalmazotti megbízásából" minősülhet az 17 U.S.C. §101. § értelmében, ezeket a teljesített munkákat "alkalmazotti megbízásszerződés szerinti munkának" tekintjük számodra. Amennyiben a teljesített munkák nem minősülnek "alkalmazotti megbízás szerinti munkának", visszavonhatatlanul átruházod nekünk a világ minden részén fennálló jogokat, címet és érdeket a teljesített munkákban, ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is. Az előbbiekkel ellentétben ez a 20.4 pont rendelkezései a Megállapodás betartásához, a fizetendő összegek teljes kifizetéséhez. Korlátozott, nem kizárólagos, nem sublicenszálható, díjmentes, világszerte érvényes licencet adunk nekünk a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan kifejlesztett teljesített munkák felhasználására, tárhelyezésére, futtatására, másolására, reprodukálására, feldolgozására, adaptálására, fordítására, közzétételére, továbbítására, megjelenítésére és terjesztésére kizárólag a Szolgáltatások nyújtása és a fiókod kezelése érdekében. A teljesített munkákat és más, téged és a Szolgáltatások használatát illető információkat belső célokra használhatjuk, hogy javítsuk és fejlesszük a Szolgáltatásainkat, valamint összesített formában felhasználhatjuk a Szolgáltatásaink terjedelmének illusztrálására marketing- és reklámcélú célokra.

20.5 A Szolgáltatás nyújtása során bizonyos előzetesen meglévő anyagokat használhatunk. Mi és licencadóink kizárólagos tulajdonosai vagyunk minden jogának, címének és érdekének ezekben az előzetesen meglévő anyagokban. Határozott, korlátozott, díjmentes, átruházhatatlan, nem sublicenszelhető, világszerte érvényes licencet adunk neked az előzetesen meglévő anyagok használatára, bemutatására és terjesztésére annyiban, amennyiben azok be vannak építve, kombinálódnak vagy másképpen szükségesek a Szolgáltatások vagy a teljesített munkák használatához. Kifejezetten fenntartjuk minden egyéb jogunkat és érdekünket ezekben az előzetesen meglévő anyagokban.

20.6 A Webbystep Kft. nem támogatja és nem tolerálja a Szolgáltatásainak diszkriminatív célú használatát, különösen akkor, ha az alapja faj, vallás, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, származás vagy nemzeti hovatartozás. Nem engedélyezett a Szolgáltatásokat olyan módon használni, amely diszkriminációt, különösen a faj, vallás, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, származás vagy nemzeti hovatartozás alapján, szítana, támogatna vagy elősegítene, és nem szabad a Szolgáltatásokat olyan célra használni, amely ellenségeskedést vagy erőszakot szít vagy támogat. Ha egyedül elhatározásunk szerint úgy véljük, hogy a Szolgáltatásokat a diszkriminációra használják, fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük vagy korlátozzuk a Szolgáltatások nyújtását.